Dansk Industri rapport, Barrierer for digitalisering hos virksomheder:

– Virksomheder mangler digitalt orienterede bestyrelser og sparringspartnere.

– Lederen/ejeren har kun begrænset fokus på værdien af digitale løsninger.
Digitisering

Overgangen fra analog til digital.Digitalisering

Overgangen fra tunge, manuelle processer til nye automatiserede, optimerede processer.


Digital transformation

Den digitale strategi overtager forretningsstrategien.


Ring: 40504081

Bliv kontaktet

c/o Univate, easyCompany, boks 43, Njalsgade 76 – 2300 København S